...

Steven Gerrard telah berjaya mengubah nasib Aston Villa pada musim ini dan kedudukan mereka di tempat kesembilan ialah bukti daripada kerja yang baik.

Villains perlu bermain dengan padu ketika menentang pasukan Arsenal yang ingin bangkit daripada kekalahan 2-1 mereka ketika menentang Liverpool.

Share.

Leave A Reply

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.